SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Requisits de matrícula

Aquesta assignatura presenta el següent quadre de requisits de matrícula, de manera que si un estudiant o estudianta es vol matricular d'aquesta assignatura, està obligat a matricular-se també de totes les assignatures mostrades en el quadre que no haja superat dels cursos o semestres precedents.

EM1001 - Àlgebra (Matemàtiques)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6
Crèdits

EM1002 - Càlcul I (Matemàtiques)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6
Crèdits

EM1003 - Informàtica

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6
Crèdits

EM1004 - Física I

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6
Crèdits

EM1005 - Anglès Cientificotècnic (Idioma Modern)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6
Crèdits

EM1006 - Química

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6
Crèdits

EM1007 - Càlcul II (Matemàtiques)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6
Crèdits

EM1008 - Física II

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6
Crèdits

EM1009 - Expressió Gràfica

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6
Crèdits

EM1010 - Història de la Ciència i la Tecnologia (Història)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6
Crèdits

EM1011 - Estadística i Optimització

Curs 2 - Semestre 1 - Formació bàsica

6
Crèdits

EM1012 - Mecànica de Màquines i Estructures

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6
Crèdits

EM1013 - Electrotècnia

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6
Crèdits

EM1014 - Enginyeria Tèrmica

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6
Crèdits

EM1015 - Ciència i Tecnologia de Materials

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6
Crèdits

EM1016 - Mecànica de Fluids

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6
Crèdits

EM1017 - Empresa

Curs 2 - Semestre 2 - Formació bàsica

6
Crèdits

EM1018 - Electrònica

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6
Crèdits

EM1019 - Elasticitat i Resistència de Materials

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6
Crèdits

EM1020 - Teoria de Màquines i Mecanismes

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6
Crèdits

EM1021 - Disseny de Màquines

Curs 3 - Anual - Obligatòria

9
Crèdits

EM1022 - Màquines i Instal·lacions Tèrmiques

Curs 3 - Anual - Obligatòria

9
Crèdits

EM1023 - Sistemes Automàtics

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6
Crèdits

EM1024 - Sistemes de Producció Industrial

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6
Crèdits

EM1025 - Enginyeria Gràfica

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6
Crèdits

EM1026 - Teoria d'Estructures

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6
Crèdits

EM1027 - Estructures i Construccions Industrials

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6
Crèdits

EM1028 - Màquines i Instal·lacions de Fluids

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6
Crèdits

EM1029 - Tecnologies de Fabricació

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6
Crèdits

Quan un estudiant o estudianta ho sol·licite, la comissió de titulació o subcomissió en què delegue estudiarà els casos especials que no s'adapten a aquests requisits i tindrà la potestat d'eximir del seu compliment en els casos que es crega convenient.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16