SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Requisits de matrícula

Aquesta assignatura presenta el següent quadre de requisits de matrícula, de manera que si un estudiant o estudianta es vol matricular d'aquesta assignatura, està obligat a matricular-se també de totes les assignatures mostrades en el quadre que no haja superat dels cursos o semestres precedents.

ET1001 - Àlgebra (Matemàtiques)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6
Crèdits

ET1002 - Càlcul I (Matemàtiques)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6
Crèdits

ET1003 - Informàtica

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6
Crèdits

ET1004 - Física I

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6
Crèdits

ET1005 - Anglès Cientificotècnic (Idioma Modern)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6
Crèdits

ET1006 - Química

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6
Crèdits

ET1007 - Càlcul II (Matemàtiques)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6
Crèdits

ET1008 - Física II

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6
Crèdits

ET1009 - Expressió Gràfica

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6
Crèdits

ET1010 - Història de la Ciència i la Tecnologia (Història)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6
Crèdits

ET1011 - Estadística i Optimització

Curs 2 - Semestre 1 - Formació bàsica

6
Crèdits

ET1012 - Mecànica de Màquines i Estructures

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6
Crèdits

ET1013 - Electrotècnia

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6
Crèdits

ET1014 - Enginyeria Tèrmica

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6
Crèdits

ET1015 - Ciència i Tecnologia de Materials

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6
Crèdits

ET1016 - Mecànica de Fluids

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6
Crèdits

ET1017 - Empresa

Curs 2 - Semestre 2 - Formació bàsica

6
Crèdits

ET1018 - Electrònica

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6
Crèdits

ET1019 - Elasticitat i Resistència de Materials

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6
Crèdits

ET1020 - Teoria de Màquines i Mecanismes

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6
Crèdits

Quan un estudiant o estudianta ho sol·licite, la comissió de titulació o subcomissió en què delegue estudiarà els casos especials que no s'adapten a aquests requisits i tindrà la potestat d'eximir del seu compliment en els casos que es crega convenient.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16