Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ET1014 - Enginyeria Tèrmica

Curs 2 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

L'assignatura 'Enginyeria Tèrmica' correspon a una obligatòria dins de la branca d'estudis d'Enginyeria de la Branca Industrial amb elevat contingut teòric i de resolució de problemes. D'acord amb les diferents activitats d'ensenyament-aprenentatge plantejades en l'assignatura, s'utilitzaran les següents metodologies didàctiques:
  • Lliçó magistral: S'utilitzarà aquesta metodologia per exposar els continguts teòrics sobre els principis i mecanismes de la transmissió de calor. El professor utilitzarà presentacions multimèdia recolzades de desenvolupaments en pissarra.
  • Resolució d'exercicis i problemes: Per consolidar els continguts abordats en les lliçons magistrals s'estudiaran i resoldran problemes de transmissió de calor a pissarra. Aquests problemes estaran basats en aplicacions de l'enginyeria. Els problemes estaran disponibles abans de la sessió perquè l'alumnat pugui plantejar qualsevol qüestió sobre els mateixos.
  • Aprenentatge basat en problemes: S'aplicarà aquesta metodologia en les sessions de resolució de problemes, on el professor plantejarà el problema de transmissió de calor a resoldre i plantejarà conjuntament amb l'alumnat les estratègies de resolució. A més, l'alumnat aplicarà aquesta metodologia en la preparació de l'assignatura, disposant d'una col·lecció de problemes plantejats i exàmens de l'assignatura de cursos anteriors.
  • Treball de laboratori i treball en equip: S'aplicarà aquesta metodologia durant les sessions d'ensenyaments pràctiques. En les sessions d'ensenyaments pràctiques es constituiran equips de treball de fins a 4 persones, que desenvoluparan i implementaran el muntatge corresponent a la pràctica de laboratori, prendran les mesures experimentals oportunes i elaborar la memòria de la sessió utilitzant el guió preparat pel professorat. Les memòries finals es lliuraran a través de l'Aula Virtual per a la seva qualificació.