SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PS1042 - Personalitat, Avaluació i Intervenció en la Infància

Curs 4 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

Classes teòriques: Per a desenvolupar el contingut teòric de l'assignatura s'utilitza la classe magistral. L'objectiu metodològic de les classes teòriques, s'orienta a què el professorat procure personalitzar el seu rol docent, i es convertisca en un model que incidisca en l'aprenentatge, i s'allunye de la concepció impersonal de la docència. Amb això, la lliçó magistral es converteix en una exposició dialogada o un debat de confrontació entre participants que es qüestionen o complementen successivament durant l'exposició. Aquesta participació activa de l'alumnat és un element essencial perquè es produïsca un procés d'ensenyament-aprenentatge de qualitat. Aquest tipus de metodologia didàctica pretén capacitar l'alumnat en el treball de grup, i l'aprenentatge per mitjà d'un procés inductiu i "per descobriment", ja que l'alumnat aprèn millor des de l'observació i l'experiència, i no tant des d'una "veritat a priori". S'hi empren mitjans audiovisuals (presentacions en power point, vídeos, fotografies) com a suports per a facilitar el seguiment i aprenentatge dels temes desenvolupats. L'aprenentatge per l'aula virtual s'utilitza també en les classes teòriques, i així l'aula virtual es converteix en una tecnologia bàsica per al desenvolupament.

Problemes: Els problemes tenen com a objectiu aprofundir en l'estudi i l'aplicació d'alguns conceptes i temes clau en psicologia clínica infantil. L'objectiu és millorar l'aprenentatge pràctic de l'assignatura d'algun tema clau per a l'assignatura.

Laboratoris: Les pràctiques de laboratori consisteixen en la revisió de diferents casos clínics en què s'exemplificaran diversos procediments de prevenció, avaluació, diagnòstic i intervenció en la infància i l'adolescència.

Seminaris: Els seminaris tenen com a objectiu aprofundir en una tècnica o procediment específic en l'àrea de la prevenció, avaluació, diagnòstic i intervenció en psicologia clínica infantil.

Tutories: L'objectiu de les tutories és realitzar un seguiment individualitzat del treball dels estudiants i de les estudiantes.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16