SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PS1034 - Avaluació i Intervenció Clínica

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

40 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 25
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 50
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

8 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (pràctiques externes)

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Competències

E07 - Coneixement i comprensió dels distints mètodes d’avaluació, diagnòstic i tractament psicològic en diferents àmbits aplicats de la Psicologia.

E08 - Promoció de la salut i la qualitat de vida dels individus, grups, comunitats i organitzacions en els distints contextos: educatiu, clínic, treball i organitzacions i comunitari, a través dels mètodes propis de la professió.

E09 - Identificació de les necessitats i demandes dels destinataris en els diferents àmbits d’aplicació i establiment de les metes de l’actuació psicològica.

G10 - Coneixement d’una llengua estrangera

G04 – Raonament crític

Resultats d'aprenentatge

Conèixer els mètodes i tècniques d’avaluació més adequats en un context clínic.

Conèixer els programes de tractament amb suport empíric en un context clínic.

Conèixer els programes de tractament amb suport empíric que promocionen la salut i la qualitat de vida atenent la informació recollida en l’avaluació.

Delimitar i resumir la informació recollida en l’avaluació i plasmar-la en un informe de forma adequada.

Entendre i comunicar-se de forma argumentada en anglès sobre aspectes científics relacionats amb l’avaluació i intervenció clínica.

Identificar quines són les hipòtesis principals en un cas i establir els instruments d’avaluació específics a utilitzar

Identificar quins són els problemes principals en un cas i establir objectius de tractament

Obtindre la informació rellevant a partir de dades d’avaluació i establir objectius de tractament.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16