SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PS1030 - Psicologia Clínica de la Salut

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Resolució de casos

20%

Elaboració de treballs acadèmics

10%

Criteris de superació

• Treball acadèmic (1 punt):

o Assistència, participació i resum de la Jornada de Contacte amb l'Àmbit professional: 0,5 punts
o Treball d'aprofundiment sobre un tema (lectura d'un llibre, treball de camp, revisió teòrica sobre una qüestió tractada en l'assignatura): 0,5 punts


Resolució de casos pràctics (necessari superar el 50%): 2 punts

o Participació en role-playings en ​​pràctiques de problemes: 0,5 punts punts
o Realització del treball de laboratori: 1 punt
o Exposició del treball de laboratori: 0,50 punts


Examen escrit de teoria: 5 punts (cal superar 50%).

Examen escrit de pràctica: 2 punts (cal superar 50%).

Es considerarà que l'alumne s'ha presentat a la convocatòria si ha realitzat els exàmens escrits.

Article 11 de la normativa d'avaluació dels estudis oficials de la Universitat Jaume I.- Realització fraudulenta de proves d’avaluació.

1. L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació.

2. Les conductes o les actuacions que contravinguin aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat.

 

3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero” en eixa convocatòria, i la possible incoació, en el seu cas, d’un procediment sancionador."

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16