SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MP1036 - Didàctica de Modelatge i Construcció

Curs 4 - Anual

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia s'adequa a les característiques de l'alumnat, i opta per impulsar l'anàlisi i la resolució de problemes fonamentats en un aprenentatge basat en projectes.

Les activitats i treballs a realitzar per l'alumnat al llarg de l'assignatura abastaran aspectes de documentació, estudi, investigació, descobriment, experimentació, treball creatiu i reflexió crítica.

Les sessions pràctiques tenen el suport d'una major implicació de l'alumnat mitjançant el desenvolupament d'una metodologia docent centrada en l'alumnat i basada en el treball individual i grupal per a la realització de diverses tasques de preparació, organització d'equips i materials i manteniment d'espais comuns.

L'organització metodològica està basada en la interacció constant entre teoria i pràctica, la qual combina classes teòriques, i visionat d'imatges amb la pràctica.

Les classes s'articulen a partir del plantejament d'una sèrie d'exercicis amb uns objectius específics dins de cada un dels temes que s'exposen a l'alumnat perquè siga conscient en tot moment dels nivells d'aprenentatge que ha d'arribar a assolir.

- A l'inici de cada pràctica s'explicaran els continguts teòrics, objectius, procediments, criteris d'avaluació i bibliografia recomanada. Atés que es tracta d'una assignatura pràctica, les classes consistiran en el desenvolupament i execució dels treballs proposats. A partir de les propostes, l'alumne o alumna ha d'elaborar una sèrie d'estratègies i solucions en el procés reflexivocreatiu, durant el qual, en tot moment, estarà supervisat pel professorat de l'assignatura.

- Els processos tècnics es marcaran, en primera instància, en funció dels continguts dels temes i, en segona instància, en funció de les necessitats expressives que el treball de l'alumne o l'alumna planteja, se li potencia la utilització de materials variats i l'experimentació.

- Les pràctiques s'han de realitzar íntegrament al taller/laboratori de la Facultat.

-Al final de cada exercici es realitzarà, a classe, una exposició col·lectiva dels treballs realitzats, es potencia, així, el debat i el sentit crític de l'alumnat. L'alumnat explicarà els seus processos de treball oralment (PowerPoint, etc.) i/o per escrit (presentació de fitxes d'autocorrecció, memòries, etc.).

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16