MP1021 - Didàctica de les Arts Plàstiques I

Curs 3 - Anual

Proves finals

Aquestes dates sols seran efectives en el cas que el sistema d'avaluació incloga una prova final.

16

febrer

2018

1a ordinària (Gener)

Teoria

horari aula
15:00-17:00

HC2113AA

Observacions:

Grup A

16

febrer

2018

1a ordinària (Gener)

Teoria

horari aula
17:00-19:00

HC2113AA

Observacions:

Grup B

16

febrer

2018

1a ordinària (Gener)

Teoria

horari aula
19:00-21:00

HC2113AA

Observacions:

Grup C

14

juny

2018

2a ordinària (Juny-Juliol)

Teoria

horari aula
09:00-11:00

HC2113AA

Observacions:

Grup A

14

juny

2018

2a ordinària (Juny-Juliol)

Teoria

horari aula
11:00-13:00

HC2113AA

Observacions:

Grup B

14

juny

2018

2a ordinària (Juny-Juliol)

Teoria

horari aula
13:00-15:00

HC2113AA

Observacions:

Grup C