Temari

Temari

BLOC TEMÀTIC I. Llenguatge i expressió musical

1.     La música i els elements constitutius.

2.     Les qualitats del so i la representació gràfica. Pràctica de la lectoescriptura musical.

3.     Les relacions dels sons: intervals, escales i modalitat.

4.     Harmonia, direcció i instrumentació escolar.

 

BLOC TEMÀTIC II. La música com a mitjà educatiu d'expressió i percepció.

5.     La veu humana. Classificació de les veus. Pràctica vocal. Cançons.

6.     Organologia. Pràctica instrumental.

7.     Evolució històrica de l'estil i la forma a través de les audicions.

8.     Les noves tecnologies com a mitjà de percepció i d'expressió musical.