Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Temari

Temari

L'assignatura de pràctiques es divideix en dues fases:

Fase de Participació en Seminaris i / o Tutories (desenvolupada principalment all primer semestre de l'curs).

Fase de Participació en l'activitat docent en un CEIP (desenvolupada en el segon semestre).

Les funcions de l'estudiantat en pràctiques són: observar, planificar, actuar i avaluar. Aquestes funcions s'apliquen a totes les àrees curriculars. ja que dins d'aquestes àrees es troba la llengua anglesa, l'estudiantat ha d'impartir la docència en anglès, la qual cosa significa preparar-se, planificar, programar i avaluar tot el mòdul corresponent amb una dedicació de 6 ECT

1. Aspectes contextuals i anàlisi metodològica

2. Projecte-programació (I): Plantejament d'objectius, continguts i competències

3. Projecte-programació (II): Metodologia

4. Projecte-programació (III): Temporalització

5. Projecte-programació (IV): Activitats, recursos didàctics i metodològics, mesures d'atenció a la diversitat

6. Projecte-programació (V): Avaluació

7. Projecte-programació (VI): Anàlisi / reflexió i valoració

8. Projecte-programació (VI): Proposta d’innovació (executada o no a l’aula)

9. Valoració del Pràcticum I/II