MI1033 - Avaluació i Innovació Educativa

Curs 4 - Anual

Proves finals

Aquestes dates sols seran efectives en el cas que el sistema d'avaluació incloga una prova final.

12

gener

2018

1a ordinària (Gener)

Teoria

horari aula
13:00-16:00

HA1105AA, HA1113AA

15

juny

2018

2a ordinària (Juny-Juliol)

Teoria

horari aula
13:00-16:00

HA1206AA, HA1205AA