SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HU1043 - Norma i Ús de l'Espanyol Oral i Escrit

Curs 4 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

34 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 65
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 25
Hores presencials Hores no presencials

Competències

E05 - Capacitat de comunicar-se oralment en el propi idioma usant la terminologia i les tècniques acceptades en les disciplines de les ciències humanes

E10 - Adquisició de destreses argumentatives que porten a incorporar el diàleg com la forma més oberta i inclusiva de generació de coneixement i progrés

G02 - Capacitat d’organització i planificació

G12 - Aprenentatge autònom

G06 – Treball en equip

G13 – Comunicació oral i escrita en llengua nativa

Resultats d'aprenentatge

Contrastar les varietats orals i escrites de la llengua espanyola i prioritzar l’ús correcte en ambdós àmbits, observant les normes ortogràfiques, gramaticals i lèxiques, així com els suggeriments de l’estil.

Desenvolupar les capacitats per a l’argumentació tant en l’expressió oral com en l’escrita.

Experimentar amb diferents fonts d’informació (incloent-hi les noves tecnologies) amb vista a la consolidació i enriquiment dels coneixements sobre la normativa lingüística.

Habilitar per a la realització de labors d’assessorament i correcció lingüística

Valorar el treball en equip, amb vista a compartir i intercanviar informació.

Valorar la importància que té la comunicació lingüística, tant oral com escrita, en el futur professional dels estudiants.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16