SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HU1024 - Història Contemporània

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Memòries i informes de pràctiques

10%

Criteris de superació

L'avaluació de l'assignatura tindrà les següents modalitats:• Prova escrita i/o oral consistent en un examen sobre qüestions teòriques que valdrà fins al 70% de l'assignatura.

• Avaluació d'activitats dirigides i avaluades en classe. Aquestes activitats tindran un valor d'un 20%.

• Avaluació contínua de cada estudiant, basada en l'assistència regular i participació activa en les activitats presencials propostes, grau d'implicació en el procés d'ensenyament-aprenentatge i en les habilitats i actituds mostrades durant el desenvolupament de les activitats. Avaluació d'activitats complementàries i transversals realitzades amb el grup pels diferents professors del curs. El total d'aquestes activitats tindrà un valor d'un 10%.Per superar l'assignatura el/l'alumne/a haurà de presentar obligatòriament les activitats dirigides i avaluades en classe.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16