SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HU1022 - El Paisatge com a Patrimoni: Geografia General Humana

Curs 2 - Semestre 2

Temari

Temari

BLOC 0. Introducció a la geografia.

0.0  Síntesi general.

0.1. Epistemologia.

BLOC I: La població. Característiques generals.

1.1. Evolució recent, en el Món.

1.2. Distribució espacial de la població .

1.3. Dinàmica natural i moviments migratoris

1.4. Estructura internacional per Edat i Sexe

 BLOC II. Urbanisme. Paisatges intraurbans i relacions interurbanes.

2.1. Evolució de la ciutat .Situació i emplaçament local de pobles i ciutats. 2.2. Percepció de la ciutat.

2.3. Ciutat industrial 1. 2.4. Ciutat industrial 2

2. 5. La Ciutat actual i el sistema de ciutats

BLOC III: Evolució dels paisatges agraris i el patrimoni associat.

3.1. Paisatges agraris: explotació i propietat .

3.2. Paisatges agraris: Regions agrícoles del món.

3.3. Sistemes de cultiu. Tipologies. Ramaderia.

BLOC IV: Paisatges de la indústria.

4.1. Característiques generales. Els recursos energètics: renovables, eòlica i solar.

4.2. El capital humà.

4.3. Impacte ecològic de la indústria.

 4.4. Procés de producció. Multinacionals.

BLOC V: Els sistemes de transport.

5.1. Característiques generals del transport.

5.2.. Implicacions territorials

5.3 Xarxes del transport. Autopistes

5.4. Oferta del transport. Carreteres, Ferrocarril, Marítim, Aeri.

 BLOC VI: Els espais d'oci i turisme.

6.1. Aspectes essencials del turisme de sol i platja,

6.2. Tipologia del turisme de muntanya.

6.3. Un turisme familiar en el camp internacional.

6.4. El respecte pel medi ambient. El turisme ecològic."

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16