SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HU1015 - Llengua Anglesa (Idioma Modern)

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

40%

Presentacions orals i pòsters

40%

Observació/execució de tasques i pràctiques

20%

Criteris de superació

Els estudiants han d'arribar al 50% (20% com minimo en l'examen oral i 30% com minimo en l'examen escrit) de la nota final del curs per a poder passar l'assignatura.
 

1. Presentacions orals i pòsters (40%)

Alguns dels aspectes que es prendran en consideració seran els següents:

1 . Estructura del treball exposat en classe

2 . Contingut

3 . Estil gramatical

4 . Ús del vocabulari específic

5 . Capacitat de comunicar

6 . Pronunciació

7 . Fluïdesa

8 . Ús de material audiovisual

9 . Expressió corporal i veu

10. Adaptació del material que es presenta a una audiència determinada

2. Examen escrit basat en el material de classe (60%)

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16