SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HP1045 - Documentació Medieval i Construcció del Coneixement Històric

Curs 4 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 55
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 35
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

8 0
Hores presencials Hores no presencials

Competències

E16 - Capacitat de llegir textos historiogràfics o documents originals tant en la llengua pròpia com en altres idiomes, així com de transcriure, resumir i catalogar informació de forma pertinent.

E17 - Coneixement i aplicació pràctica de les metodologies científiques de les diferents branques de la història, la geografia i la història de l’art.

E18 - Habilitat per a organitzar informació històrica complexa de manera coherent.

E22 - Capacitat per a interpretar resultats d’investigació i el procés de generació de nous coneixements en les disciplines d’Història, Geografia i Història de l’Art.

G12 - Aprenentatge autònom

G08 – Raonament crític

Resultats d'aprenentatge

Combinar el treball sobre bibliografia especialitzada amb la investigació sobre fonts arxivístiques inèdites

Conèixer els principis bàsics del treball bibliogràfic i arxivístic: localització, accés i utilització.

Descriure, classificar i utilitzar críticament les diferents tipologies de documentació medieval.

Desenvolupar una capacitat crítica envers els coneixements històrics adquirits des de la comprensió del seu procés de gestació, incloent-hi la predisposició i capacitat de sotmetre’ls a revisió d’una manera racional.

Dominar els mètodes de treball propis de la història local.

Inferir a partir del coneixement de les fonts la interpretació de les societats medievals

Realitzar treballs d’investigació històrica sobre fonts locals.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16