SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HP1036 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Semestre 2

Temari

Temari

Aquesta assignatura es dissenya tenint en compte tres aspectes: 1) Que el TFG té com a objectiu proveïr als/les graduats/des d'experiència en allò que constitueïx la pràctica professional. 2) Que tracta de profunditzar en els coneixements, capacitats i aptituds desenvolupats al llarg del Grau, directament vinculats, tant amb el sector de l'empresa privada com amb institucions públiques. 3) Que és necessària l' existència dintre del Grau de treballs de recerca o treballs aplicats sempre sota tutorització acadèmica.

En aquest sentit, el TFG podrà ser un treball de iniciació a la recerca o un trebal aplicat, tutoritzato acadèmicament.

És important tenir cura de que al llarg de cada curs acadèmic la comissió del grau ha d' aprovar i de fer pública una relació amb els temes que l'estudiantat pot elegir per a realitzar el TFG (tot el professorat que imparteix docència en el títol pot proposar temes), així com el personal docent responsable de la seua tutela, elnombre de persones que poden escollir-los i els criteris d'assignació. L' assignació del tema del TFG i del tutor/a la realitza la comissió del títol, que ha de satisfer, en la mesura en que siga possible, les opcions expresades per  l'estudiantat i el professorat tutor (a més, la llista de temes ha de garantitzar l'assignació de tot l'estudiantat matriculat). La relació amb les adjudicacions definitives de tutor/a i de tema per a cada estudiant ha de fer-se pública (Informació de la Normativa de TFG de la Universitat Jaume I).

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16