SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HP1030 - Història Contemporània d'Espanya

Curs 3 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

45 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

7 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 50
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 40
Hores presencials Hores no presencials

Competències

E07 - Coneixement, comprensió i capacitat d’anàlisi dels processos històrics i socioculturals

G01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi

G09 - Coneixement d’altres cultures i costums

G12 - Aprenentatge autònom

G06 – Treball en equip

G08 – Raonament crític

Resultats d'aprenentatge

Analitzar els factors històrics de l’Espanya contemporània.

Analitzar la societat espanyola contemporània en perspectiva històrica.

Conèixer críticament les realitats socials existents a Espanya.

Elaborar treballs i materials conjuntament.

Preparar materials sobre la matèria objecte d’estudi.

Promoure la capacitat d’anàlisi crítica respecte a la història contemporània d’Espanya.

Realitzar estudis amb documentació i informació arxivística.

Treballar mapes i documents espaciotemporals referits a Espanya.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16