Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CS1031 - Ètica i Deontologia Professional

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Presentacions orals i pòsters

20%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Criteris de superació

L'alumnat ha de presentar-se i superar cadascuna de les parts de l'avaluació amb un 50% de la nota perquè es puga realitzar la suma de les proves i considerar-lo com presentat a la convocatòria:[Examen escrit] L'examen escrit constarà de quatre preguntes de desenvolupament, relacionades amb el temari tant teòric com a pràctic. [6 punts]

 

[Desenvolupament de treballs acadèmics mitjançant un treball acadèmic de cas] L’alumnat desenvoluparà un treball acadèmic en el que utilitzant el material teòric profunditzarà i analitzarà un cas des del punt de vista de la ètica i la deontologia professional. El treball serà entregat a l’Aula Virtual seguint els requisits que s’especificaran a la guia pràctica a l’Aula Virtual [2 punts].

[Presentació pedagògica a l’aula] Es durà a terme: a) una presentació pedagògica del treball acadèmic de cas desenvolupat a l’aula i utilitzant recolzament pedagògic, i es durà a terme una defensa del mateix amb els companys (1). b) Les pràctiques d’aula, que són totes obligatòries, impliquen la presentació i participació en l’aula (1) [2 punts].