CS1004 - Règim i Organització de la Seguretat

Curs 1 - Anual

Temari

Temari

 

I. Règim jurídic de la seguretat.

II. La seguretat pública

III. La seguretat privada.