SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DR1024 - Dret de Família i Successions

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen oral

70%

Resolució de casos

30%

Criteris de superació

70% examen

30% resolució de casos pràctics

 

S'entén que l'alumne s'ha presentat a l'examen quan realitze la prova teòrica. Per aprovar l'assignatura s'ha d'obtenir una nota mínima de 4 sobre 7 a la part teòrica si es realitza la prova d'avaluació contínua. Si aquesta no es realitza, s’ haurà d'obtenir un 5 en l'examen teòric.

La prova d'avaluació contínua és voluntària. No obstant això, l'alumne que no la realitze o obtingui la qualificació de 0, únicament podrà aspirar a un 7 (notable) en l'examen teòric.

 

Prova d'avaluació contínua

Consistirà en la realització d'un cas pràctic de manera presencial a l'aula aplicant la jurisprudència més rellevant, relativa a les institucions que es susciten, en matèria de dret de família o successions. Per fer-la, l'alumne haurà de realitzar una recerca de jurisprudència de les institucions de dret de família o successions. La pràctica es realitzarà en el mes de maig i, es podrà utilitzar el Codi civil i la jurisprudència. La realització d'aquesta prova sense jurisprudència implicarà la qualificació de 0. Aquesta prova no és recuperable.

Examen

Serà oral. Consistirà en 4 preguntes curtes del temari: dues de la part de família i dues de la part de successions. Per superar l’examen  serà necessari aprovar les dues parts.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16