SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DR1020 - Drets Reals

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen oral

70%

Resolució de casos

30%

Criteris de superació

70% examen

30% resolució de casos pràctics

S'entén que l'alumne s'ha presentat a l'examen quan realitze la prova teòrica. Per aprovar l'assignatura s'ha d'obtenir una nota mínima de 4 sobre 7 a la part teòrica si es realitza la prova d'avaluació contínua i un 1 sobre 3 en aquesta. Si aquesta no es realitzés, s' haurà d'obtenir un 5 en l'examen teòric.

La prova d'avaluació continuada és voluntària. No obstant això, l'alumne que no la realitze o obtingue la qualificació de zero, únicament podrà aspirar d'un 7 (notable) en l'examen teòric.

Prova d'avaluació contínua

Consistirà en la realització d'un cas pràctic de manera presencial a l'aula aplicant la jurisprudència més rellevant sobre la matèria. Per a això, l'alumne haurà de realitzar una recerca de jurisprudència de les institucions que s'indicaran en el moment oportú. La pràctica es realitzarà en la data que s'indique i, es podrà utilitzar el Codi civil, les lleis corresponents i la jurisprudència. La realització d'aquesta prova sense jurisprudència implicarà la qualificació de zero.

Aquesta prova no és recuperable.

Examen

L'examen de l'assignatura serà oral.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16