SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DR1018 - Dret Penal II: Part Especial

Curs 3 - Anual

Temari

Temari

 

Lliçó 1a: Introducció.

1. Relacions entre la Part General i la Part Especial.

2. Sistematització i estructura de la Part Especial.

3. Estructura de les figures delictives.

 

Lliçó 2a: L'homicidi i les seues formes.

1. Homicidi*.

2. Assassinat*.

3. Auxili i inducció al suïcidi.

 

Lliçó 3a: L'avortament*.

 

Lliçó 4a: Les lesions.

1. Lesions*.

2. Lesionsal fetus.

 

Lliçó 5a: Delictes relatius a la manipulació genètica.

 

Lliçó 6a: Delictes contra la llibertat.

1. Detencions il·legals i segrestos*.

2. Amenaces*.

3. Coaccions*.

 

Lliçó 7a: Tortures i altres delictes contra la integritat moral.

1. Delicte contra la integritat moral*

2. Maltractamentfamiliar*.

3. Tortures qualificades pel subjecte actiu*.

4. Tracta d’éssers humans*.

 

Lliçó 8a: Delictes contra la llibertat sexual.

1. Agressions sexuals. Violació*.

2. Abusos sexuals*.

3. Abusos i agressions sexuals a menors de tretze anys*.

4. Altres conductes: assetjamentsexual, exhibicionisme i provocació.

5. Delictes relatius a la prostitució:

5.1. Rufianisme o proxenetisme.

5.2. Pornografia infantil*.

6. Qüestions comunes.

 

Lliçó 9a: Omissió del deure de socors.

1. Tipus bàsic*.

2. Tipus agreujat: accident ocasionat per l'ometent

3. Denegació d'assistència sanitària

 

Lliçó 10a: Delictes contra la intimitat, el dret a la pròpia imatge i la inviolabilitat del domicili.

1. Descobriment i revelació de secrets*.

2. Violació de domicili, domicili de persones jurídiques i establiments oberts al públic*.

 

Lliçó 11a: Delictes contra l'honor.

1. Calúmniesi injúria. Concepte*.

2. Altres qüestions

 

Lliçó 12a: Delictes contra les relacions familiars.

1. Matrimonis il·legals.

2. Suposició de part i alteració de la paternitat, estat o condició del menor.

3. Delictes contra els drets i deures familiars. Especial referència a l'abandó de família*.

 

Lliçó 13a: Delictes contra el patrimoni i l'orde socioeconòmic. Introducció general.

 

Lliçó 14a: Furt, robatorii figures delictives afins.

1. El furt*.

 

2. El robatori*.

2.1. Robatoriamb força en les coses: concepte, modalitats i penalitat*.

2.2. Robatoriamb violència o intimidació en les persones*.

3. Robatorii furtd'ús de vehicle.

 

Lliçó 15a: Defraudacions.

1. Estafa*.

2. Apropiació indeguda*.

3. Administració deslleial

 

Lliçó 16a: Frustració de l'execució

1. El delicte d'alçament de béns*.

2. Processos concursals.

 

Lliçó 17a: Aproximació a altres infraccions penals del Dret Penal Econòmic

1. Delictes contra la llibertat de competència, mercat i consumidors.

 1.1. Alteracions de preus en concursos i subhastes públiques.

 1.2. Delictes contra la propietat intel·lectual i delictes contra la propietat industrial.

 1.3. Delictes relatius al mercat i als consumidors.

 1.4. Corrupció entre particulars.

2. Danys.

3. Delictes societaris.

4. Receptació i blanqueigde capitals.

5. Delictes contra la Hisenda Pública i contra la Seguretat Social.

 

Lliçó 18a: Finançament il·legal de partits polítics

Lliçó 19a Delictes contra els drets dels treballadors.

1. Delictes contra les condicions laborals.

2. Delictes contra la llibertat sindical i el dret de vaga.

3. Delictes contra la seguretat i higiene en el treball*.

4. Disposicions comunes.

 

Lliçó 21a: Delictes contra els drets dels ciutadans estrangers.

 

Lliçó 22a: Delictes contra l'ordenació del territori i l'urbanisme, la protecció del patrimoni històric i el medi ambient.

1. Visió de conjunt*

2. Delictes sobre l'ordenació del territori i l'urbanisme.

3. Delictes sobre el patrimoni històric.

4. Delictes contra els recursos naturals i contra el medi ambient

5. Delictes relatius a la protecció de la flora i la fauna i animals domèstics.

6. Disposicions comunes.

 

Lliçó 22a: Delictes contra la seguretat col·lectiva (I).

1. Delictes de risc catastròfic.

2. Incendis.

 

Lliçó 23a: Delictes contra la seguretat col·lectiva (II). Delictes contra la salut pública.

1. Tràficde drogues tòxiques, estupefaents i substàncies psicotròpiques*.

2. Delictes de fraus alimentaris.

3. Altres delictes contra la salut pública.

 

Lliçó 24a: Delictes contra la seguretat col·lectiva (i III). Delictes contra la seguretat viària*.

 

Lliçó 25a: Falsedats.

1. Falsificació de moneda.

2. Falsedats documentals: concepte i classes de documents*.

3. Usurpació d'estat civil.

4. Usurpació de funcions públiques i intrusisme.

 

Lliçó 26a: Delictes contra l'Administració Pública.

1. Prevaricació i altres comportaments injustos*.

2. Suborn i tràficd'influències*.

3. Malversació*.

4. Altres figures delictives.

 

Lliçó 27a: Delictes contra l'Administració de Justícia.

1. Prevaricació judicial i omissió dels deures d'impedir delictes o de promoure la seua persecució*.

2. Encobriment*.

3. Realització arbitrària del propi dret.

4. Acusació i denúnciafalses i simulació de delictes.

5. Fals testimoni*.

6. Obstrucció a la justícia i deslleialtat professional.

7. Trencament de condemna*.

8. Delictes contra l'Administració de Justícia de la Cort Penal Internacional.

 

Lliçó 28a: Delictes contra la Constitució.

1. Rebel·lió.

2. Delictes contra les institucions de l'Estat.

3. Delictes relatius a l'exercici dels drets fonamentals i llibertats públiques. Delictes electorals.

4. Delictes comesos pels funcionaris públics contra les garanties constitucionals*.

 

Lliçó 29a: Delictes contra l'ordre públic.

1. Sedició.

2. Atemptats contra l'autoritat, els seus agents i els funcionaris públics i de la resistència i desobediència*.

3. Dels desordes públics.

4. Tinença, tràfici dipòsit d'armes, municions o explosius.

5. Terrorisme*.

 

Lliçó 30a: Delictes de traïció i contra la pau o la independència de l'Estat i relatius a la defensa nacional.

 

Lliçó 30a: Delictes contra la comunitat internacional.

1. Delictes contra el dret de gents.

2. Delictes de genocidi.

3. Delictes de lesa humanitat.

4. Altres delictes.

5. Disposicions comunes.

 

Lliçó 31a: Legislació penal especial.

 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16