SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DR1008 - Filosofia del Dret (Ciències Jurídiques Bàsiques)

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Criteris de superació


Per a superar l'assignatura cal aprovar l'examen final, el contingut del qual es correspon amb la part general de la matèria (primers deu temes del programa). Aquest examen representa un 80% de la nota final.

A més, caldrà llegir un mínim de 250 pàgines de llibres recomanats en la part aplicada de l'assignatura (part de teoria de la justícia, temes 11 a 15) i entregar una ressenya d'allò que s'ha llegit. En aquesta ressenya cal relacionar-hi el contingut de les lectures realitzades amb el contingut dels temes 11 a 15 vistos en classe. La ressenya representa un 20% de la nota final. Ambdues proves són necessàries per a aprovar.

El termini per a entregar la ressenya és l'últim dia de classe. No es podran entregar ressenyes ni recuperar treballs pràctics voluntaris després d'eixe dia.

No es pot aprovar l'assignatura si no s'obté un 4,5 en l'examen.


L'alumne o alumna que no faça l'examen final tindrà la consideració de no presentat, encara que se li guarda la qualificació de la ressenya per a següents convocatòries.

Avaluació

Elaboració de treballs acadèmics (20%)

Examen escrit (desenvolupament) (80%) 

 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16