Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

FC1048 - Pràctiques Externes

Curs 4 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments pràctics (pràctiques externes)

240 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 55
Hores presencials Hores no presencials

Competències

EA01 - Capacitat d’aplicar els coneixements a la pràctica

EA02 - Capacitat per a la divulgació de les qüestions econòmiques

EA03 - Disseny i gestió de projectes.

EC01 - Conèixer les eines matemàtiques bàsiques per a la presa de decisions empresarials

EC02 - Analitzar, sintetitzar, resumir i interpretar críticament la informació economicopatrimonial de les empreses

EC03 - Conèixer els  principis metodològics de la direcció i gestió financera  de les empreses

EC04 - Sintetitzar, implantar i interpretar els diferents sistemes de càlcul de costos.

EC05 - Conèixer el funcionament intern de l’empresa, diferenciar les distintes parts que la conformen i ser capaç de formular estratègies empresarials adequades

EC06 - Definir objectius, estratègies i polítiques comercials i del màrqueting

EC07 - Descriure i analitzar els distints models micro i macroeconòmics

EC08 - Descriure i analitzar les economies espanyola i mundial, incloent-hi la seua dimensió històrica

EC09 - Dissenyar els mètodes bàsics d’anàlisi  i predicció de models econòmics

EC11 - Descriure i analitzar el fenomen migratori i la globalització, incloent-hi la seua dimensió històrica.

EA04 – Habilitat en la recerca d’informació i investigació

EC10 -Coneixement bàsic de les normes i regles jurídiques aplicables a l’economia i a l’activitat de les empreses

Resultats d'aprenentatge

Aquesta assignatura no presenta resultats d'aprenentatge