Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

FC1046 - Migracions i Globalització

Curs 4 - Semestre 2

Temari

Temari

 

A. Globalització Econòmica


Tema 1. Globalització i relacions econòmiques internacionals: Introducció, fonaments i controvèrsies.
1.1. Antecedents històrics.
1.2. Fonaments i tipologia de la globalització.
1.3. Elements crítics i controvèrsies entorn de la globalització.
1.4. Configuració d'una ètica global.


Tema 2. Comerç Internacional. Del GATT a l'OMC
2.1. El procés de liberalització comercial de la postguerra: proteccionisme, regionalisme i multilateralisme.
2.2. El GATT: evolució, reforma i l'OMC.
2.3. La UNCTAD: Comerç i desenvolupament econòmic.
2.4. Els mercats de productes bàsics


Tema 3. Marc financer i monetari de l'economia mundial.
3.1. Perspectiva històrica: L'arquitectura financera de Bretton Woods.
3.2. El FMI i l'evolució del sistema monetari internacional.
3.3 L'endeutament extern i la crisi dels vuitanta.
3.4. La crisi financera actual, el paper de l'Euro i els desajustaments en el mercat de divises.


Tema 4. Reptes del desenvolupament econòmic: educació, salut i medi ambient.
4.1. La salut i l'educació com a bases del capital humà per al desenvolupament.
4.2. El paper de la dona en el desenvolupament econòmic.
4.3. Desenvolupament sostenible i medi ambient.


Tema 5. Desequilibris del creixement: desigualtat, pobresa i dependència.
5.1. Mesurament de la pobresa i la desigualtat.
5.2. Ajuda al desenvolupament: Accions públiques i privades.
5.3. Estratègies de política econòmica per al desenvolupament.


Tema 6. Nou mapa econòmic mundial.
6.1. L'avanç de les noves grans economies: Xina i Índia.

6.2. La consolidació d'àrees emergents “perifèriques”: Llatinoamèrica, Europa de l'Est i el Sud-est Asiàtic. 
6.3. La realitat econòmica diversa d'Àfrica.
6.4. El paper d'Espanya en l'escena econòmica internacional.


B. Migracions 


Tema 7. La complexitat dels fluxos migratoris.
7.1. Tipologies migratòries.
7.2. Els factors d'expulsió.
7.3. Els determinants de l'atracció.
Pràctiques: Fonts estadística a Espanya per a l'estudi de les migracions.


Tema 8. Les teories econòmiques sobre les migracions.
8.1. La teoria neoclàssica
8.2. Les xarxes migratòries
8.3. La nova economia de les migracions laborals
8.4. Altres teories: Piore, Wallerstein, Ports, Myrdal, Massey,….
Pràctica: Anàlisi d'enquestes sobre trajectòries i projectes migratoris


Tema 9. Les migracions des de la perspectiva històrica.
9.1. Els moviments abans de 1492
9.2. Les migracions al llarg de l'època moderna
9.3 La gran migració transoceànica: 1800-1913
9.4. De la primera guerra mundial a la crisi del petroli de 1973
Pràctica: El comerç d'esclaus


Tema 10. Les migracions a Espanya i en el món actual.
10.1. Els grans corrents migratoris recents
10.2. L'onada immigratòria cap a Espanya a principis del segle XXI
10.3. La crisi a Espanya i els fluxos migratoris
Pràctica: L'evolució de la diàspora espanyola


Tema 11. Les polítiques migratòries
11.1. La transcendència de les lleis d'estrangeria
11.2. Els diferents models d'acolliment i integració
11.3. La migració i la xenofòbia
Pràctica: Anàlisi de notes de premsa sobre les muralles en el món actual


Tema 12. Les conseqüències de les migracions
12.1. El mercat de treball en destinació
12.2. El balanç econòmic i fiscal de la immigració                                                                                                                  

12.3. Les remeses i la seua contribució al desenvolupament                                                                                  

 Pràctica: El debat sobre l'ús pels immigrants dels serveis públics a Espanya