Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

FC1045 - Auditoria Operativa

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Elaboració de treballs acadèmics

50%

Criteris de superació

L'examen escrit es realitzarà en la data oficial que estableix la UJI. El examen podrà incloure preguntes d'elecció entre diferents o una única alternativa, qüestions breus, així com exercicis o casos pràctics de diversa extensió. El examen es valorarà sobre 50 punts.

A més, es realitzaran treballs individuals i/o en grup de caràcter teoricopràctic que es valoraran sobre 50 punts.

L'examen i els treballs són recuperables a la segona convocatòria

Per a superar l'assignatura és necessari aconseguir almenys 50 punts en l'avaluació total, dels quals almenys 20 punts  (4 sobre 10) s’han d’obtenir en l'examen escrit.