Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

FC1042 - Comptabilitat Internacional

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 40
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 50
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi.

CG09 - Raonament crític

EA01 - Capacitat d’aplicar els coneixements a la pràctica

EP11 - Avaluar el procés d’harmonització comptable internacional.

Resultats d'aprenentatge

Utilitzar les seues capacitats i els recursos de què disposa per a assolir els objectius en situacions habituals i seguint instruccions.

Seleccionar els elements significatius i les seues relacions en situacions complexes.

Fer-se preguntes sobre la realitat que ens envolta i participar activament en els debats sobre aquesta, analitzant els judicis que es formulen i reflexionant sobre les conseqüències de les decisions pròpies i alienes.

Conèixer l’estructura general de les normes de l’IASB i entrar en detall en algunes d’elles, especialment en el que es referisca a l’aplicació de criteris comptables diferents dels establits en les assignatures de comptabilitat financera cursada en anys previs

Conèixer en profunditat el funcionament de l’IASB (principal organisme regulador en matèria comptable en l’actualitat), la seua organització, el procés que segueix per a l’elaboració de les seues normes i els fonaments del seu model comptable.

Conèixer (i justificar) el procés d’harmonització comptable internacional que ha tingut lloc en les últimes dècades (organismes implicats, dates i esdeveniments rellevants, etc.).