Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

FC1041 - Comptabilitat Pública

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 40
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 50
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG06 - Resolució de problemes.

CG07 - Presa de decisions

EA01 - Capacitat d’aplicar els coneixements a la pràctica

EP09 - Analitzar i sintetitzar la comptabilitat de les administracions públiques i de sectors econòmics amb plans sectorials.

Resultats d'aprenentatge

Utilitzar les seues capacitats i els recursos de què disposa per a assolir els objectius en situacions habituals i seguint instruccions.

Utilitzar la seua experiència i criteri per a analitzar les causes d’un problema i construir una solució més eficient i eficaç.

Conèixer i interpretar la informació continguda en els estats comptables de les administracions públiques.

Conèixer el contingut del Pla General de Comptabilitat Pública.

Aplicar mètodes sistemàtics per a prendre decisions personals amb coherència, encert i seguretat.

Aplicar la comptabilitat en una administració pública.