Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

FC1040 - Comptabilitats Sectorials

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Resolució d'exercicis i problemes

25%

Elaboració de treballs acadèmics

25%

Criteris de superació

Examen escrit. Se celebrarà un examen escrit en les dates oficials previstes en el calendiario acadèmic de la Universitat. Aquest examen es valorarà sobre 10 punts i ponderarà un 50% de la nota final. 

Resolució d'exercicis: Després de cada tema es realitzarà una prova preencial de resolució d'exercicis pràctics a l'aula que seran lliurats al professor per a la seva avaluació. Cadascuna d'aquestes proves es valorarà sobre 10 punts. El conjunt de totes les proves d'aquesta naturalesa realitzades ponderarà un 25% de la nota final. 

Treball acadèmic: Consistirà en la redacció per part de l'estudiant d'un cas pràctic per a un dels quatre sectors analitzats en el curs, de la seva elecció, i la seva corresponent resolució. Puntuarà sobre 10 punts i ponderarà un 25% de la nota final.

El examen escrit y el treball acadèmic son activitats recuperables per la segona convocatoria
La Resolució d'exercicis no es una activitat recuperable per la segona convocatoria
 
Es considera que l'alumne s'ha presentat a la convocatòria quan es presente a l'examen escrit.