SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

FC1040 - Comptabilitats Sectorials

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 40
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi.

CG06 - Resolució de problemes.

EA01 - Capacitat d’aplicar els coneixements a la pràctica

EP09 - Analitzar i sintetitzar la comptabilitat de les administracions públiques i de sectors econòmics amb plans sectorials.

Resultats d'aprenentatge

Abordar situacions noves o complexes amb un enfocament propi que conduïsca a dissenyar i desenvolupar un pla amb accions concretes per a resoldre-les.

Aplicar la comptabilitat d’empreses de sectors amb plans sectorials.

Conèixer els plans sectorials de comptabilitat

Conèixer i interpretar la informació continguda en els estat comptables d’empreses de sectors amb plans sectorials.

Descriure, relacionar i interpretar situacions i plantejaments senzills.

Identificar i analitzar un problema per a generar alternatives de solució, aplicant els mètodes apresos.

Seleccionar els elements significatius i les seues relacions en situacions complexes.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16