Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

FC1034 - Responsabilitat Social Corporativa

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

 

1.- Introducció al concepte de RSC

             1.1.- Antecedents, significat i justificació de la RSC

             1.2.- Els objectius del desenrotllament sostenible.

2.- Grups d'interés.

             2.1.- El model de gestió de stakeholders.

             2.2.- Principals grups d'interés de les empreses i organitzacions

3.- Dimensions transversals de la RSC

            3.1.- Definició i conceptes fonamentals

            3.2.- Bon Govern.

            3.3.- Medi Ambient. 3

            3.4.- Qualitat de vida en l'empresa.

            3.5.- Drets humans

            3.6.- Desenvolupament de la comunitat.

            3.7.- El consum socialment responsable

4.- Beneficis per a l'empresa: Creació de valor.

            4.1.- Conseqüències econòmiques de prendre posicions en RSC

            4.2.- Models de valoració dels impactes econòmics, socials, ambientals i de bon govern.

            4.3.- Ferramentes de gestió de la RSC

5.- Inversions amb criteris de sostenibilitat

           5.1.-.La incorporació de la RSC al sistema financer 5

           5.2.- Inversió Socialment Responsable

           5.3.- Agències de valoració i índexs borsaris sostenibles..

6.- Finançament amb criteris de sostenibilitat.

          6.1.- El model bancari sostenible. Banca ètica.

          6.2.- Finançament al detall. Microcrèdits.

          6.3.- Finançament de Grans projectes d'inversió.

7.- Govern Corporatiu

         7.1.- Models de Govern corporatiu.

         7.2.- Govern Corporatiu a Espanya.