Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

FC1033 - Valoració d'Operacions Financeres

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

Classes teòriques: Les classes teòriques combinaran l'exposició del tema pel professorat amb la discussió dels materials que s'hagen proposat per a la preparació de la classe. 

Classes pràctiques: La teoria estudiada es complementarà amb una sèrie d'exercicis en els quals podran aplicar-se els coneixements adquirits. La resolució dels exercicis permetrà desenvolupar les habilitats necessàries per a enfrontar-se a situacions reals. Part de les classes pràctiques es realitzaran a l'aula d'informàtica. 

Ensenyament no presencial: Els estudiants i les estudiantes hauran de preparar individualment els temes a partir de les orientacions donades i amb els materials suggerits pel professorat. Addicionalment hauran de realitzar els treballs i activitats obligatòries previstes per a l'avaluació de l'assignatura. 

Tutories: S'empraran tant per a la resolució de dubtes relatius a la teoria i pràctica abordada en l'assignatura com per a l'orientació sobre treballs i activitats. 

Seminaris: Es dirigiran a treballar sobre aspectes específics i d'actualitat que es generen entorn del tema d'estudi amb professionals d'experiència reconeguda en el mateix. 

En l'aula virtual es posarà a la disposició de l'estudiantat la informació rellevant per al seguiment de l'assignatura.