Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

FC1033 - Valoració d'Operacions Financeres

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Resolució d'exercicis i problemes

20%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

10%

Criteris de superació

La qualificació final de l'assignatura Valoració d'Operacions Financeres s'obtindrà de la següent manera: 

Estudiantat que en l'examen escrit haja obtingut una nota inferior al 40% de la nota màxima que es pot obtenir en aquesta part de l'avaluació: la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda en l'examen escrit. 


Estudiantat que en l'examen escrit haja obtingut una nota igual o superior al 40% de la nota màxima que es pot obtenir en aquesta part de l'avaluació: la qualificació final de l'assignatura serà el resultat de sumar la nota de l'examen escrit i les qualificacions obtingudes en la resta d'apartats i activitats pels quals està prevista avaluació. 
 

La superació de l'assignatura requereix l'obtenció d'una nota mínima de 5. 

Es considerarà presentat a tot aquell estudiant o estudianta que es presente a l'examen escrit.

Les activitats Resolució d'exercicis i problemes, Carpetes d'aprenentatge i Elaboració de treballs acadèmics no són recuperables.