Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

FC1033 - Valoració d'Operacions Financeres

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 45
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG06 - Resolució de problemes.

CG13 - Habilitats en les relacions interpersonals.

EA03 - Disseny i gestió de projectes.

EP01 - Conèixer les eines de gestió financera avançada de l’empresa.

EP02 - Conèixer els conceptes, teories, i models per a la presa de decisions financeres dels consumidors i empreses.

Resultats d'aprenentatge

conèixer la importància de l’estimació i el descompte dels fluxos de caixa associats a una inversió per a la valoració d’actius financers.

Utilitzar el diàleg i l’entesa per a col·laborar i generar relacions.

Planificar projectes en col·laboració amb altres en situacions poc estructurades, preveure incidències i riscos

Identificar i analitzar un problema per a generar alternatives de solució, aplicant els mètodes apresos.

Conèixer els fonaments de la valoració per arbitratge.

Calcular els indicadors de rendibilitat-risc de l’activitat empresarial.