Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

FC1027 - Comptabilitat de Gestió

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Resolució d'exercicis i problemes

30%

Criteris de superació

L'examen escrit es realitzarà en l'horari oficial que fixe la UJI. El dit examen podrà incloure preguntes d'elecció entre diferents alternatives, qüestions breus, així com exercicis o casos pràctics de diversa extensió. El dit examen es valorarà sobre 70 punts.

A més, es realitzaran proves individuals i/o en grup de caràcter teoricopràctic que es valoraran sobre 30 punts. La realització de les dites proves serà de caràcter voluntari, formant part de l'evaluació continua; per el que no podràn recuperar-se.

Per a superar l'assignatura és necessari obtindre almenys 50 punts en l'avaluació total, dels quals almenys 35 punts hauran d'obtindre's en l'examen escrit.