Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

FC1003 - Matemàtica de les Operacions Financeres (Empresa)

Curs 1 - Semestre 2

Temari

Temari

 

Tema 1 La lògica financera

     1.1. Capital Financer

     1.2. Lleis financeres

     1.3. Factor financer

     1.4. Lleis de capitalització

          1.4.1. Capitalització simple

          1.4.2. Capitalització composta

     1.5. Descompte simple comercial
 
Tema 2 Operacions financeres

     2.1. Definició i classificació

     2.2. Suma financera i saldo financer

     2.3. Característiques comercials: unilaterals i bilaterals

     2.4. Tants

          2.4.1. Tant nominal i tant efectiu

          2.4.2. Cost i rendiment

          2.4.3. TAE

Tema 3 Operacions financeres a curt termini

     3.1. El descompte comercial

          3.1.1. Estudi financer del descompte comercial

          3.1.2. Remeses d'efectes

          3.1.3. Tants efectius

     3.2. Lletres del Tresor

          3.2.1. Valor de mercat

          3.2.2. Operatoria 

          3.2.3. Rendiment

Tema 4 Rendes financeres

     4.1. Concepte i classificació de les rendes financeres

     4.2 Valor inicial i valor final d'una renda

     4.3. Rendes constants

          4.3.1. Rendes immediates

               4.3.1.1. Rendes temporals pospagables

               4.3.1.2. Rendes temporals prepagables

               4.3.1.3. Rendes perpètues pospagables i prepagables

          4.3.2. Rendes anticipades i diferides

Tema 5 Operacions de constitució

     5.1. Concepte

     5.2. Quadre de constitució

     5.3. Constitució mitjançant imposicions constants

     5.4. Càlcul de tants efectius

Tema 6 Operacions d'amortització

     6.1. Concepte

     6.2. El quadre d'amortització

     6.3. Mètodes d'amortització

          6.3.1. Mètode francès

          6.3.2. El sistema americà

          6.3.3. Operacions d'amortització indexades

     6.4. Càlcul de tants efectius