Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

FC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

Curs 1 - Semestre 1

Temari

Temari

PART I: FONAMENTS D'ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES

TEMA 1. L' EMPRESA I L'ESTUDI DE L'ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES

1.1. El concepto de empresa
 
1.2. La empresa com a sistema
 
1.3. L'Administració d'empreses

1.4. Tipus d'empreses

1.5. Empresari, directiu i govern de l'empresa


TEMA 2. L'EMPRESA I EL SEU ENTORN

2.1. Concepte i naturalesa de l'entorn

2.2. Entorn general

2.3. Entorn competitiu

2.4. Posicionament de l'empresa davant l'entorn

2.5. L'empresa en un entorn global


TEMA 3. CREACIÓ D'EMPRESES I ESPERIT EMPRENEDOR

3.1.  L'emprenedor: Principals motivacions i dificultats.

3.2.  La creación d' empreses

3.3. Factors d'èxit i de fracàs en la creació d'empreses

3.4. El pla de negoci en el procés de creació d'una empresa

3.5. La creació d'empreses basada en una idea ja explotada: la franquícia


TEMA 4. L'EVOLUCIÓ DE L'EMPRESA

4.1. Decisions relacionades amb l'abast de la empresa
 
4.2. Direccions de creixement
 
4.3. Integració vertical
 
4.4. La internacionalització de l'empresa

4.5. El creixement intern, el creixement extern i la cooperacióTEMA 5. ELS VALORS DE L'EMPRESA: CULTURA, MISSIÓ I VISSIÓ, ÈTICA I RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA

5.1.
Els valors de l' empresa
 
5.2. La cultura empresarial
 
5.3. Missió i visió

5.4. Ètica empresarial
 
5.5. Responsabilitat social corporativa


TEMA 6. LA FUNCIÓ DE DIRECCIÓ

6.1. Els nivells directius 

6.2. Les funcions de la direcció
 
6.3. Els rols directius 
 
6.4. Les habilitats directives

6.5. La presa de decisions

PART II: FONAMENTS DE MÀRQUETING

TEMA 7. INTRODUCCIÓ AL CONCEPTE DE MÀRQUETING

7.1. Què és el Màrqueting?

7.2. Les aplicacions del Màrqueting

7.3. Evolució del concepte de Màrqueting: Enfocaments del Màrqueting en l'empresa

7.4. La gestió de Màrqueting: Màrqueting estratègic i Màrqueting operatiu


TEMA 8. MÀRQUETING DE RELACIONS

8.1. Màrqueting de relacions vs Màrqueting transaccional

8.2. Gestió de relacions amb el client

8.3. Gestió de relacions amb diferents stakeholders

8.4. Màrqueting intern

8.5. Enfocament social del màrqueting


TEMA 9. GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ DE MÀRQUETING

9.1. Subsistemes d'informació de màrqueting

9.2. Fonts d'informació de màrqueting

9.3. El procés de la investigació de mercats


TEMA 10. EL PROCÉS DE PLANIFICACIÓ DE MÀRQUETING

10.1. Anàlisi de la situació
 
10.2. Anàlisi DAFO

10.3. Fixació d'objectius de màrqueting i estratègies de màrqueting

10.4. Pla d'acció