Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Resolució d'exercicis i problemes

30%

Examen oral

20%

Criteris de superació

L'avaluació consisteix en dos exàmens escrit i un examen oral. L'examen parcial i el final escrits tenen un valor del 30% i del 50% de la nota final respectivament, mentre que l’examen oral val un 20%. L'examen escrit constarà de preguntes teòriques i resolució de problemes. La nota mínima requerida en l’examen final es de 3/10. Es considerarà presentat en una convocatòria aquell estudiant que s’haja presentat a la prova escrita final. En segona convocatòria, els estudiants podran optar per mantenir la nota acumulada amb l'examen parcial i l'examen oral, en aquest cas l'examen final valdrà el 50% de la nota final, o bé renunciar a la nota acumulada amb els exàmens parcial i oral : en aquest cas, l'examen final valdrà 10 punts (100% de la nota final).