Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EC1005 - Matemàtiques I (Matemàtiques)

Curs 1 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

27 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 75
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 15
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG06 - Resolució de problemes.

CG11 - Aprenentatge autònom

EA01 - Capacitat d’aplicar els coneixements a la pràctica

EC01 - Conèixer les eines matemàtiques bàsiques per a la presa de decisions empresarials

Resultats d'aprenentatge

Ser capaç, una vegada resolt un model matemàtic, d’expressar la solució en els termes econòmics el els que es va plantejar el problema.

Ser capaç de resoldre problemes d’optimització en una variable.

Ser capaç de determinar un mètode matemàtic, basat en l’àlgebra lineal, per a resoldre un determinat problema econòmic.

Ser capaç de determinar un mètode matemàtic unidimensional, basat en el càlcul diferencial, per a resoldre un determinat problema econòmic.

Incorporar els aprenentatges proposats pels experts i mostrar una actitud activa per a la seua assimilació.

Identificar i analitzar un problema per a generar alternatives de solució, aplicant els mètodes apresos.

Abordar situacions noves o complexes en col·laboració amb altres fins a arribar a dissenyar un pla coherent amb accions concretes.