Temari

Temari

1. L’anglès acadèmic escrit: comprensió i redacció de textos escrits

2. L’anglès acadèmic oral: exposició oral de treballs d’especialitat

3. El llenguatge d’especialitat en el context del grau