SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AE1021 - Fonaments d'Econometria

Curs 3 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

 

Classes teòriques: en aquestes classes s'introduiran els conceptes bàsics de l'anàlisi de regressió i s'il · lustraran amb exemples i casos pràctics. Com a pas previ a aquesta exposició teòrica, se li proporcionarà als alumnes, a través de l'Aula Virtual, un esquema i / o apunts perquè puguin iniciar-se en el tema i plantejar qüestions. No obstant això, serà responsabilitat de l'alumne aprofundir,amb ajuda del manual, en aquells aspectes del programa que únicament s'han abordat d'una forma superficial a l'aula.
- Resolució de casos pràctics a l'aula d'informàtica: Les classes pràctiques s'impartiran en la seva totalitat a les aules d'informàtica. En les mateixes,s'introduirà l'alumne en la utilització del programa Gretl, el que li permetrà resoldre els casos pràctics que es plantegin i discuteixin en aquestes classes. En alguns casos, el professor únicament indicarà com resoldre algunes de les qüestions plantejades, és responsabilitat de l'estudiant la seva resolució completa.
- Tutories: Resolució de dubtes sobre teoria i resolució d'exercicis no plantejats en classes pràctiques.

 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16