Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AE1019 - Mètodes Quantitatius

Curs 2 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

A causa del seu enfocament pràctic, gran part dels continguts s'impartiran en aules d'informàtica de manera que l'estudiantat adquirisca destresa en la utilització de paquets informàtics específics per a la resolució dels problemes plantejats. Atesa la importància de la part pràctica i els coneixements que es pressuposa ha de posseir l'estudiantat, es pretén que aquesta siga una assignatura amena en la qual l'alumne o l'alumna pose a prova la seua capacitat d'anàlisi, raonament i competència per a confeccionar informes que resumisquen amb precisió les anàlisis quantitatives dutes a terme. Així mateix, encara que no existeix cap control sobre l'assistència a classe, l'interès de l'estudiantat la converteix en pràcticament obligatòria. Efectivament, la realització de les pràctiques en l'aula d'informàtica és la millor manera d'adquirir soltesa amb els diferents paquets informàtics que s'utilitzaran, atès l'elevat cost monetari de molts d'ells. En aquest sentit, s'han habilitat diversos torns perquè les pràctiques es puguen dur a terme en condicions raonables quant a nombre d'alumnes per aula.

L'ús dels paquets informàtics d'estadística i/o d'econometria s'integra en cadascuna de les matèries explicades. Es tracta d'utilitzar no només el programari més potent, sinó el més adequat als problemes que se li puguen plantejar al futur graduat o graduada en el lloc de treball. A més de la utilització de paquets estadístics i economètrics (R, R-Studio i SPSS) es podrà fer també ús del full de càlcul, per tractar-se d'un instrument que, a més d'estar disponible en els llocs de treball, sol exigir certa familiaritat amb el mateix. L'enfocament de l'assignatura reconeix aquesta realitat, de manera que el curs és consistent amb el futur professional de l'estudiantat, sobretot tractant-se d'una assignatura de caràcter eminentment pràctic.

Per tant, l'enfocament a l'hora de presentar cada tema recaurà sobre l'aplicació del mateix a alguna àrea funcional de l'empresa, la interpretació dels resultats, la presentació dels supòsits, l'avaluació dels supòsits, i la discussió de què fer quan els supòsits són violats. Aquests aspectes són especialment importants però, en general, no solen rebre l'atenció que realment mereixen en les assignatures de contingut econòmic, financer i / o empresarial.