Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AE1019 - Mètodes Quantitatius

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Resolució d'exercicis i problemes

30%

Criteris de superació

La nota final es configurarà a partir de la suma ponderada dels exàmens teòrics i pràctics (laboratori). Aquesta nota es podrà obtindre a través de dos itineraris:

Itinerari A: realització dels exàmens en la data oficial habilitada per la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques. Aquest itinerari suposa la realització d'un examen compost de qüestions teoricopràctiques i pràctica de laboratori. La nota mínima per a superar aquest examen és d'un 5.

Itinerari B: realització d'una prova teoricopràctica i laboratori, en una data a mitjan curs i que representarà el 40% de la nota final, i d’una prova final, que té la mateixa data que l’habilitada per la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques i que representarà el 60% de la nota final. La nota mínima per a superar l’assignatura és d’un 5, després de calcular la mitjana ponderada dels dos exàmens.

ELS ITINERARIS A i B SÓN EXCLOENTS, és a dir, l’alumnat que es presente a la primera prova teoricopràctica i de laboratori de l’itinerari B està decidint implícitament per aquest itinerari. Per tant, haurà d’examinar-se necessàriament de la segona prova parcial i no de tota l'assignatura. Perquè l'estudiant o l'estudianta es considere presentat a una convocatòria cal que es presente a l'examen escrit final de l’assignatura.