SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AE1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

Curs 1 - Semestre 1

Reconeixements

El reconeixement de crèdits consisteix en l’acceptació per la Universitat Jaume I dels crèdits que tot i haver-se obtingut en uns ensenyaments oficials, en la mateixa o en una altra universitat, són computats en altres ensenyaments diferents a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial.

També podran ser objecte de reconeixement els crèdits superats en ensenyaments superiors oficials no universitaris.

L'experiència laboral i professional acreditada també podrà ser reconeguda en forma de crèdits que computaran a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial, sempre que aquesta experiència estiga relacionada amb les competències inherents al títol que es vol obtenir.

Per a mes informació consulteu la normativa sobre reconeixement i transferència de crèdits

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

CA0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

AE1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

CA0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

AE1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

CA0905 - Teoria del Periodisme (Comunicació)

AE1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

CA0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

AE1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

CA0908 - Història del Món Actual (Història)

AE1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

CA0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

AE1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

AE1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

FC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

AE1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

PU0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

AE1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

PU0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

AE1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

PU0905 - Teoria del Periodisme (Comunicació)

AE1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

PU0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

AE1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

PU0908 - Història del Món Actual (Història)

AE1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

PU0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

AE1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

RL0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

AE1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

RL0902 - Introducció a la Sociologia (Sociologia)

AE1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

AE1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

AE1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

AE1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

RL0906 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

AE1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

AE1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

RL0912 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

AE1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

TU0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

AE1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

AE1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

TU0903 - Organització d'Empreses (Empresa)

AE1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

AE1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

AE1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

AE1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

AE1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

TU0912 - Màrqueting Estratègic (Empresa)

AE1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

Reconeixement
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16