SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ED0949 - Gestió de Projectes Internacionals

Curs 4 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

21 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

14 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 80
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 24
Hores presencials Hores no presencials

Competències

MB7 - Capacitat per a organitzar xicotetes empreses, i de participar com a membre d'equips multidisciplinaris en grans empreses.

OP12 - OP18 Gestionar les noves tecnologies edificatòries i participar en els processos de gestió de la qualitat en l'edificació; realitzar anàlisi, avaluacions i certificacions d'eficiència energètica així com estudis de sostenibilitat en els edificis.

ME13 Aptitud per a aplicar la normativa específica sobre instal·lacions al procés de l'edificació. 

ME16 Capacitat per a programar i organitzar els processos constructius, els equips d'obra, i els mitjans tècnics i humans per a la seua execució i manteniment. 

ME17 Coneixement del dret de la construcció i de les relacions contractuals que es produeixen en les distintes fases del procés d'edificació, així com de la legislació, reglamentació i normatives específiques de la prevenció i coordinació en matèria de seguretat i salut laboral en l'edificació. 

ME18 Aptitud per a redactar estudis, estudis bàsics i plans de seguretat i salut laboral, i coordinar la seguretat en fase de projecte o en fase d'execució d'obra. 

ME20 Aptitud per a analitzar, dissenyar i executar solucions que faciliten l'accessibilitat universal en els edificis i el seu entorn. 

ME26 Capacitat per a aplicar les eines avançades necessàries per a la resolució de les parts que comporta el projecte tècnic i la seua gestió.  

ME28 Aptitud per a redactar documents que formen part de projectes d'execució elaborats en forma multidisciplinària. 

ME29 Capacitat d'anàlisi dels projectes d'execució i la seua translació a l'execució de les obres. 

ME30 Coneixement de les funcions i responsabilitats dels agents que intervenen en l'edificació i de la seua organització professional o empresarial. Els procediments administratius, de gestió i tramitació. 

ME31 Coneixement de l’organització professional i les tramitacions bàsiques en el camp de l’edificació i la promoció. 

OP17 Conèixer l'avaluació de l'impacte mediambiental dels processos d'edificació i demolició, de la sostenibilitat en l'edificació, i dels procediments i tècniques per a avaluar l'eficiència energètica dels edificis.

UJI05 Explicar les possibles tasques a realitzar en països en desenvolupament dins de projectes de cooperació.

UJI06 Organitzar i planificar projectes en l'àmbit de la cooperació internacional.

UJI14 Aprendre com es gestionen els projectes d’edificació multidisciplinària amb l’ús de l’anglès.

Resultats d'aprenentatge

Aquesta assignatura no presenta resultats d'aprenentatge

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16