SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TI0983 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Elaboración de trabajos académicos y defensa pública

100%

Criteris de superació

El treball s'ha de presentar de forma presencial, pública i oral davant un tribunal compost per professorat del Departament, d'acord amb la normativa.

 

El tutor/a presentarà un informe favorable amb una qualificació que representarà el 60% de la nota final de l’assignatura. L’avaluació del tribunal tindrà un pes del 40% que es repartirà de la següent forma: 

 20% de la nota a:

-exposició oral (oratòria, estructura i organització i ús de la  llengua)

-continguts de l’exposició oral

-pertinència i qualitat de les eines de suport

-capacitat de debat i defensa  argumental 

 

 20% de la nota a la documentació presentada. Es valorarà:

-compliment de les normes d'estil i format 

-estructura.

-qualitat de la traducció (si escau). 

 

-expressió escrita.

El plagi, total o parcial, del treball és motiu de suspens. Es considera plagi la còpia, la paràfrasi o el resum en qualsevol part del treball sense citar-ne la referència.

Aquests criteris son aplicables a qualsevol data de defensa.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16