SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Activitats

Ensenyaments pràctics (pràctiques externes)

252 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 49,5
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE01 - Domini de tècniques i estratègies de traducció.

CE02 - Domini de tècniques i estratègies d'interpretació

CE03 - Domini de la llengua materna i la seua cultura pera traduir i interpretar.

CE04 - Domini de la primera llengua estrangera i la seua cultura per a traduir i interpretar.

CE05 - Domini de la segona llengua estrangera i la seua cultura per a traduir i interpretar.

CE06 - Domini de la documentació aplicada a la traducció

CE07 - Domini de les eines informàtiques aplicades a la traducció/interpretació.

CE08 - Domini d'habilitats professionals i coneixements sobre el mercat de la traducció/interpretació.

CG01 - Capacitat d'anàlisi i síntesi

CG02 - Resolució de problemes

CG03 - Raonament crític

CG04 - Motivació per la qualitat

CG05 - Creativitat

CG06 - Autonomia

CG07 - Presa de decisions

CG08 - Capacitat d'organització i planificació

CG09 - Habilitats en les relacions interpersonals

CG10 - Treball en un equip de caràcter interdisciplinari

CG11 - Treball en equip

CG12 - Treball en un context internacional

CG13 - Compromís ètic

CG14 - Adaptació a noves situacions

CG17 - Iniciativa i esperit emprenedor

CG18 - Lideratge

Resultats d'aprenentatge

Ajustar-se a les normes de comportament en cabina d'interpretació.

Manejar recursos electrònics per a la traducció i la interpretació, i programes informàtics d'ajuda a la traducció i a la interpretació.

Reescriure un text en les llengües de treball.

Reformular un text en les llengües de treball.

Ser capaç d'aplicar les normes professionals de la traducció i la interpretació.

Ser capaç de comprendre un text escrit en llengua estrangera.

Ser capaç de comprendre un text oral de les llengües de treball.

Ser capaç de recórrer a les fonts de documentació sobre llengua i cultura i utilitzar-les amb eficiència.

Traduir adequadament un text oral o escrit.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16