SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TI0934 - Traducció Audiovisual B (Anglès)-A1 (Espanyol)

Curs 3 - Anual

Activitats

Ensenyaments teòrics

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

18 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 70
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 20
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE01 - Domini de tècniques i estratègies de traducció.

CE03 - Domini de la llengua materna i la seua cultura pera traduir i interpretar.

CE04 - Domini de la primera llengua estrangera i la seua cultura per a traduir i interpretar.

CE06 - Domini de la documentació aplicada a la traducció

CE07 - Domini de les eines informàtiques aplicades a la traducció/interpretació.

CE08 - Domini d'habilitats professionals i coneixements sobre el mercat de la traducció/interpretació.

CG04 - Motivació per la qualitat

CG05 - Creativitat

Resultats d'aprenentatge

Manejar recursos electrònics per a la traducció audiovisual, i programes informàtics d'edició de vídeo i àudio, doblatge i subtitulació.

Reescriure un guió audiovisual en llengua materna, especialment, dominant els registres orals de la llengua.

Ser capaç d'aplicar les normes professionals de la traducció audiovisual a Europa.

Ser capaç de comprendre la llengua oral del text audiovisual.

Ser capaç de comprendre un guió audiovisual escrit en llengua anglesa.

Ser capaç de recórrer a les fonts de documentació sobre llengua, cultura i cinema que estan a l'abast de l'estudiant i utilitzar-les amb eficiència.

Traduir adequadament un text audiovisual.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16