SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TI0918 - Llengua i Cultura C (Francès) per a Traductors i Intèrprets

Curs 3 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

5,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 70
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 20
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

7 0
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE05 - Domini de la segona llengua estrangera i la seua cultura per a traduir i interpretar.

CE06 - Domini de la documentació aplicada a la traducció

CE07 - Domini de les eines informàtiques aplicades a la traducció/interpretació.

CG01 - Capacitat d'anàlisi i síntesi

CG06 - Autonomia

Resultats d'aprenentatge

Adquirir coneixements bàsics de la cultura i societat i aplicar-los als processos de comprensió.

Consolidar el maneig de recursos electrònics per a l'aprenentatge de la Llengua C i per a la documentació.

Consolidar i incrementar els coneixements lingüístics des d'un punt de vista contrastiu amb la Llengua A.

Consolidar la comprensió lectora en la Llengua C.

Consolidar la destresa en el maneig d'obres de referència bàsiques i altres recursos de documentació.

Familiaritzar-se amb les convencions estilístiques en les cultures C i A.

Ser capaç d'analitzar la gramàtica i el vocabulari de manera contrastiu.

Ser capaç d'aplicar mètodes de treball autònom.

Ser capaç d'identificar problemes culturals de contrast.

Ser capaç d'obtenir i integrar la informació necessària sobre temes lingüístics i socioculturals.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16